Nieuws

N-VA Halle raadsleden Nelly Lanis, Wim Demuylder en Mark Demesmaeker trokken op 17 maart naar het kabinet Weyts voor overleg over de toekomstplannen van de E429 (A8) in Halle. In afwachting van een mogelijke ondertunneling vroeg de delegatie vooral maatregelen die de veiligheid snel kunnen verhogen …

Op 1 juni 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Mandataris, Mobiliteit en openbare werken, Wim Demuylder

N-VA Halle fractieleider Wim Demuylder informeerde tijdens de gemeenteraad naar de alternatieve maatregelen die de meerderheid vorig jaar had beloofd om de snelheid op de Lenniksesteenweg terug te dringen.Uit het antwoord bleek dat de politie er gemiddeld twee keer per maand flitst en dat 13 tot 26 …

De bekende fontein aan het Halse stationsplein: ooit schitterde ze nog in de begingeneriek van de succesvolle VRT-serie Witse. Helaas komt er al 3 jaar geen druppel water meer uit. N-VA Halle gemeenteraadslid Sven Pletincx vroeg tijdens de recentste gemeenteraad naar een stand van zaken. De stad …