Nieuws

De gewijzigde verkeersituatie aan de Parklaan-Arkenvest zorgt de laatste tijd voor heel wat onduidelijkheid bij de Hallenaar. Om daar iets aan te doen stelde N-VA Halle raadslid Sven Pletincx op de jongste gemeenteraad voor om langs de kant van de bibliotheek een zebrapad en extra signalisatie te …

Op 16 maart 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Halle, Vlaams karakter, Wim Demuylder

Vorig jaar kwamen er een twintigtal meldingen van taalklachten binnen, een opmerkelijke stijging ten opzichte van het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers die N-VA Halle fractieleider Wim Demuylder opvroeg.  De meeste meldingen gaan over het gebruik van tweetalige werfsignalisatie door aannemers …

Het is nog steeds erg onzeker dat de geplande parkeertoren van de NMBS aan het Nederhem in Halle effectief zal gerealiseerd worden. Dat vernam de Halse N-VA fractie via een parlementaire vraag. Volgens het antwoord op de vraag van parlementslid Wouter Raskin is er nog altijd geen beslissing …