Nieuws

Op 22 februari 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Halle, OCMW, Sven Vranken

N-VA Halle gemeenteraadslid Sven Vranken stapt uit de Halse gemeenteraad. Vranken kwam in 2013 voor N-VA als jongere in de gemeenteraad. “Sven heeft met zijn groot en onvoorwaardelijk engagement mee het verschil helpen maken de voorbije jaren,” zegt N-VA Halle voorzitter Mark Demesmaeker. “We zijn …

Op 27 januari 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Halle, Jong N-VA Zenneland, Modernisering, Sven Pletincx

Hallenaren die taken van de lokale overheid overnemen in ruil voor een financiële incentive. Het is een voorstel van N-VA Halle gemeenteraadslid Sven Pletincx. Pletincx wil met zijn voorstel burgerparticipatie in de praktijk brengen. Concreet betekent dit dat lokale verenigingen en bewoners de …

Op 27 januari 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Halle, Mobiliteit en openbare werken, Wim Demuylder

N-VA Halle trekt aan de alarmbel naar aanleiding van de aanleg van de nieuwe parking Nederhem en meer bepaald de parkeeralternatieven die de stad tijdens deze werken voorstelt. De versnippering van de parkings en het gebrek aan een coherent parkeerbeleid heeft al lang een negatieve impact op de …