Kanaalomgeving: N-VA volgt standpunt College niet.

Op 15 februari 2014, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Halle, Joke Ots, Kanaal, Mobiliteit en openbare werken

De gemeenteraad van Halle heeft het voorkeurstandpunt van het College over de modernisering van het kanaal met een nipte meerderheid goedgekeurd. N-VA stemde tegen dit standpunt en is van mening dat de impact op de toekomstige verkeersafwikkeling onvoldoende werd onderzocht. De mobiliteitsstudie beperkte zich voornamelijk tot de impact op de Bospoortbrug maar de verkeersafwikkeling aan het kruispunt Vogelpers/Sint-Rochusstraat/Vandeperenboomstraat kwam amper aan bod. N-VA gemeenteraadslid Joke Ots: "De variant C van de 'zuidbrug' is geen oplossing voor het bestaande fileprobleem en zal het probleem enkel wat verplaatsen. Verder vrees ik dat de dicht bevolkte Sint-Rochuswijk heel wat meer verkeer zal te verwerken krijgen. Ook de toekomstige invulling van de Willamekaai was zeer vaag. Met had het zowel over verkeer in twee richtingen als over een verkeersluwe straat na de verbreding van het kanaal."

Het voorbehouden van de Bospoortbrug voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer is weliswaar conform het STOP-principe maar met de sterke toename van de verkeersdrukte aan het kruispunt “Oude Bareel”, amper 50 meter van de Bospoortbrug, zal een nieuw gevaarlijk kruispunt ontstaan dat voetgangers en fietsers zullen moeten trotseren.

N-VA Halle is van mening dat het genomen standpunt te weinig is bekeken vanuit een globale mobiliteitsvisie voor onze stad.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is