Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 23 juni 2022, over deze onderwerpen: Benjamin Swalens, Eva Demesmaeker, Financiën, Gemeenteraad, Vlaams karakter

De N-VA stelt zich veel vragen bij de noodzaak en de inhoud van een 5 jaar durende samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Halle en de vzw Moskee Arrahman Halle. In ruil voor 4464 euro subsidie per jaar wordt de moskee geacht 5 dagen per week open te zijn, diensten te organiseren bij geboorte of …

Op 23 juni 2022, over deze onderwerpen: Benjamin Swalens, Financiën, Gemeenteraad, Mobiliteit en openbare werken

Het online verlengen van een bewonerskaart of parkeerabonnement is zeer omslachtig. Gemeenteraadslid Benjamin Swalens– die zelf in de blauwe zone op Sint-Rochus woont – vindt het systeem ronduit klantonvriendelijk. “Wie erin slaagt om zijn bewoners- of parkeerkaart online te vernieuwen, verdient een …

Op 23 juni 2022, over deze onderwerpen: Jeugd, Openbaar groen, Sven Pletincx

De infrastructuur van speelplein Joepie is aan vernieuwing toe. Het huidige gebouw is gedateerd. Daarom besliste de stad om de bestaande lokalen op te frissen en twee modulaire gebouwen bij te plaatsen. Inspraak omwonenden is nodig “Uit een raadpleging van de buurtbewoners blijkt dat de omwonenden …

Op 5 mei 2022, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Halle, Jeugd

“Openstratendag was een prachtig evenement dat verenigingen in de kijker zette, de mensen op straat bracht en jong en oud deed genieten” herinnert raadslid Eva Demesmaeker zich. De corona-periode heeft veel verenigingen doen zweten de afgelopen jaren. Velen zijn gelukkig aan het heropleven, anderen …

Op 14 maart 2022, over deze onderwerpen: Financiën, Gemeenteraad, Sven Pletincx

Tijdens de gemeenteraad van december vroeg het college om het mogelijk te maken dadingen te sluiten in tal van grote bouwprojecten die de stad de afgelopen jaren heeft aangegaan. Het gaat over 5 projecten: de bouw van de assistentiewoningen Huiskensveld, het politiegebouw, de aanpassingen aan het …

Op 14 maart 2022, over deze onderwerpen: Financiën, Wim Demuylder

Bij de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan pronken de partijen van de meerderheid traditiegetrouw met de gezonde financiële toestand van onze stadskas. “Alleen zijn die mooie cijfers voornamelijk te danken aan de hoge opcentiemen op de onroerende voorheffing”, weet raadslid Wim Demuylder …