Nieuws

Op 23 juni 2022, over deze onderwerpen: Benjamin Swalens, Eva Demesmaeker, Financiën, Gemeenteraad, Vlaams karakter

De N-VA stelt zich veel vragen bij de noodzaak en de inhoud van een 5 jaar durende samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Halle en de vzw Moskee Arrahman Halle. In ruil voor 4464 euro subsidie per jaar wordt de moskee geacht 5 dagen per week open te zijn, diensten te organiseren bij geboorte of …

Op 23 juni 2022, over deze onderwerpen: Benjamin Swalens, Financiën, Gemeenteraad, Mobiliteit en openbare werken

Het online verlengen van een bewonerskaart of parkeerabonnement is zeer omslachtig. Gemeenteraadslid Benjamin Swalens– die zelf in de blauwe zone op Sint-Rochus woont – vindt het systeem ronduit klantonvriendelijk. “Wie erin slaagt om zijn bewoners- of parkeerkaart online te vernieuwen, verdient een …

Op 23 juni 2022, over deze onderwerpen: Jeugd, Openbaar groen, Sven Pletincx

De infrastructuur van speelplein Joepie is aan vernieuwing toe. Het huidige gebouw is gedateerd. Daarom besliste de stad om de bestaande lokalen op te frissen en twee modulaire gebouwen bij te plaatsen. Inspraak omwonenden is nodig “Uit een raadpleging van de buurtbewoners blijkt dat de omwonenden …