Nieuws

Op 23 mei 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Halle, Mobiliteit en openbare werken, Wim Demuylder

Het project Nederhem gaat zijn finale fase in en daarom werd het circulatieplan ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Op de plaats waar de nieuw aangelegde Spoorwegstraat aansluit op Nederhem komt een kruispunt met verkeerslichten. N-VA Halle fractieleider Wim Demuylder vreest voor een …

Op 11 april 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Halle, Mandataris, Modernisering, Sven Pletincx

Tijdens de gemeenteraad kaartte N-VA Halle gemeenteraadslid Sven Pletincx een ernstige inbreuk op de privacy van de Hallenaren aan. Via het publiek omgevingsloket waren grondplannen van huizen vrij te bekijken. Op dat publiek omgevingsloket kan je normaal gezien enkel de kerngegevens van lopende …

Op 28 maart 2018, over deze onderwerpen: Financiën, Gemeenteraad, Halle, Sport, Wim Demuylder

In de loop van 2016 kende het Halse college na een lange zoektocht de concessie voor de uitbating van het cafetaria van sportcomplex De Bres toe aan de vzw De Bres. Bezieler van die vzw is Roger Hannon, tevens voorzitter van de sportraad. De maandelijkse concessievergoeding te betalen door de vzw …