N-VA wil slooppremies voor slecht geïsoleerde woningen

Op 9 mei 2017, over deze onderwerpen: Financiën, Gemeenteraad, Halle, Mandataris

N-VA Halle gemeenteraadslid Rogier Lindemans wil dat de stad Halle slooppremies toekent aan burgers om oude, slecht geïsoleerde woningen te slopen. Lindemans heeft daarover een voorstel ingediend op de gemeenteraad. Bedoeling is dat de stad 15 procent van de sloopkosten terugstort aan de eigenaar, met een maximum van 4 500 euro per woning.

“Experten zijn het erover eens dat slopen en daarna een nieuwbouw zetten in veel gevallen een betere optie is dan renoveren”, zegt Lindemans. “Maar door het huidige premiestelsel en de lagere btw op renovatie opteren veel eigenaars toch voor renovatie.”

In sommige grote gemeentes is er ook een lager btw-tarief voorzien voor het zetten van een nieuwbouw na het slopen, maar in Halle is dat niet het geval.

“Het spreekt voor zich dat eigenaars aan een aantal criteria zullen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een slooppremie” zegt Lindemans. “Zo moet het gaan om de volledige sloop van een particuliere woning, en niet zomaar om een achterbouw, bijgebouw of garagebox. De te slopen woning mag niet historisch waardevol zijn en er moet binnen het jaar een nieuwe woning in de plaats staan. Ook komen enkel woningen in aanmerking met een zeer hoge EPC-energiescore van meer dan 200 en waarvan de renovatie nooit hetzelfde energieresultaat kan opleveren als een nieuwbouw. Het is de dienst Stedenbouw die moet nakijken of al deze voorwaarden vervuld zijn.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is