Vragen bij asbestvervuiling op Nederhem

Op 11 oktober 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Gezondheid, Halle, Mandataris, Mobiliteit en openbare werken, Wim Demuylder

N-VA Halle heeft bedenkingen bij de asbestvervuiling die aan het licht kwam tijdens de werken op de Nederhemsite. Uit de grondsanering bij de start van de aanleg van de parking en de bijhorende ontsluitingsweg bleek al snel dat men niet te maken had met een gewone sanering maar wel met een asbestsanering. Ook het terrein naast de ontsluitingsweg, dat eigendom is van de stad, bleek met asbest vervuild te zijn.

“Het is waar dat meteen de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen werden genomen, maar dat neemt niet weg dat N-VA Halle serieuze vragen heeft bij het dossier”, zegt fractieleider Wim Demuylder. “De mogelijke vervuiling van de gronden rond Nederhem kwam in het verleden regelmatig ter sprake maar de meerderheid vertelde ons altijd dat er geen enkel probleem was en dat de nodige bodemattesten aanwezig waren. Nu plots blijkt dat er een zware asbestvervuiling aanwezig was. Wie het verleden van deze gronden kent zal natuurlijk niet echt verbaasd zijn, maar echt geruststellend is dat allemaal niet.”

Demuylder stelt ook vast dat de nieuwe woningen op de Nederhemsite gebouwd worden vlak naast de vervuilde percelen. “Ik kan alleen maar hopen dat het bodemonderzoek daar wél grondig is gebeurd en dat die percelen geen asbest bevatten”, besluit Demuylder.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is