Mark Demesmaeker

Onze kopman Mark Demesmaeker, gemeenteraadslid en Europees parlementslid, bewijst verkiezing na verkiezing dat hij de populairste politicus is van Halle. Mark verdiende zijn sporen in het Vlaams parlement waar hij zich ontpopte tot dé verdediger van de Vlaamse Rand en onder andere mee aan de basis lag van de eigen Vlaams MUG dienst voor Halle. Ook in het Europees Parlement heeft hij op korte tijd zijn stempel weten drukken. Poetin zette hem op zijn zwarte lijst door zijn opvallend werk in de commissie Buitenlandse zaken en in de commissie Leefmilieu tekent hij momenteel mee de vernieuwde Europese milieuwetgeving uit rond biodiversiteit, afvalbeheer en kringloopeconomie. Thema’s die ook lokaal hun weerslag krijgen. Hij wordt in andere regio’s zoals Schotland, Catalonië en Baskenland op handen gedragen voor zijn actieve solidariteit met hun streven naar meer erkenning en zelfbestuur.

De ervaring op het hoogste niveau wil hij uiteindelijk aanwenden voor Halle. Want als gewezen schepen laat de lokale politiek hem niet los en hij volgt het reilen en zeilen in gemeenteraad nauwgezet op. “De Europese arena is boeiend en leerrijk. Ik geef er Vlaanderen en onze streek een stem. Maar mijn hart klopt hier in Halle. In 2018 sta ik klaar voor Halle. De Hallenaars zijn niet vergeten hoe de democratie verkracht werd … wij ook niet. Halle heeft vernieuwing nodig, en in 2018 krijgen ze de kans om dat waar te maken. Ik wil opnieuw als kopman aantreden en ben kandidaat-burgemeester. Als kopman volg ik natuurlijk het algemeen beleid op, met toch speciale interesse voor milieuthema’s. Maar ook de andere uitdagingen zoals mobiliteit, parkeerbeleid en ruimtelijke ordening krijgen de nodige aandacht.

Er is een grens aan de groei van Halle. De ontwikkelaars van nieuwbouwprojecten hebben lang vrij spel gekregen en konden hun bouwwoede ongeremd botvieren. We hebben onze limieten bereikt. Bovendien zorgt het extra verkeer er voor dat de stad steeds vaker stilstaat. Er moet actiever ingezet worden op vlottere mobiliteit en de parkeerbalans moet kloppen. Halle moet een aantrekkelijk en goed bereikbaar regionaal winkelcentrum blijven.

Ook de strijd tegen de verfransing blijft belangrijk. Dit stadsbestuur is lakser dan het voorgaande. We mogen niet de grijze slaapstad van het grote Brussel zijn, maar moeten onze eigenheid als regionaal centrum gastvrij én zelfbewust uitstralen. Eén van de troeven is een sterk cultuurbeleid.”