Sven Pletincx

Sven Pletincx is de oudste zoon van een Vlaams-Hals gezin met 3 kinderen. Samen met Isabelle heeft hij 1 zoontje, Vik. Hij studeerde Ingenieurswetenschappen aan de VUB en momenteel doctoreert hij als burgerlijk ingenieur. Met zijn 26 jaar is Sven één van de jongste politici van Halle en sinds oktober 2016 is hij gemeenteraadslid. Voordien zetelde Sven in de OCMW-raad en het comité Woon en Zorg van het Halse OCMW (2013-2016). Naast zijn inzet voor ouderen is het jeugdbeleid van de stad één van de vele aandachtspunten waarop Sven zich focust. Hij stond immers mee aan de wieg van de Jong NVA afdeling van Halle, waar hij bezig is aan een tweede termijn als voorzitter.

Sven streeft voor een dynamische stad met een sterke handelskern. Hij vindt dat de stad nog te weinig inzet op een digitaal aanbod, dit moet anders. Een moderne stad is een digitale stad. Tevens hecht hij veel belang aan openbaar groen. In de gemeenteraad pleit Sven ervoor om verstandiger om te springen met de nog resterende groene ruimte. Door een ongeziene bouwwoede dreigt onze stad uit zijn voegen te barsten, dit heeft een impact op de leefbaarheid van onze stad. De mobiliteitssituatie is hier het meest uitgesproken voorbeeld van.

Willen we dat Halle een leefbare stad blijft? Zoja, dan is het nu tijd om daar iets aan te doen. Met een burgemeester die na 24 jaar aan de macht naar een vijfde termijn streeft, krijgt Halle enkel nog meer van hetzelfde. Onze stad heeft nood aan nieuwe politieke ingrediënten en daar wil Sven voor zorgen. #HalleKanBeter.