Het stinkend potje van vzw De Bres

Op 28 maart 2018, over deze onderwerpen: Financiën, Gemeenteraad, Halle, Sport, Wim Demuylder

In de loop van 2016 kende het Halse college na een lange zoektocht de concessie voor de uitbating van het cafetaria van sportcomplex De Bres toe aan de vzw De Bres. Bezieler van die vzw is Roger Hannon, tevens voorzitter van de sportraad. De maandelijkse concessievergoeding te betalen door de vzw De Bres werd vastgelegd op 1 005 euro gedurende 11 maanden per jaar. Het was niet toevallig de sportraad die destijds vragende partij was om in het belang van de sportclubs de concessie drastisch te verlagen.

Goed een jaar later gaat de vzw op zoek naar een nieuwe zelfstandige uitbater voor het cafetaria via een zogeheten ‘onderconcessie’. Die nieuwe uitbater moet geen 1 005 euro maar 1 850 euro neerleggen en dit gedurende 12 maanden per jaar. De noodzakelijke voorafgaandelijke toestemming van het bestuur was er niet maar via een spoedprocedure werd dit door het college snel snel geregeld.

Resultaat van dit wurgcontract is dat de vzw De Bres tegen het einde van de concessie in 2025 een bedrag van 80 000 euro kan verdienen door de uitbating van de cafetaria over te dragen aan een jonge zelfstandige uitbater. Dit alles mét de uitdrukkelijke goedkeuring van het college. De kosten aan het gebouw blijven ten laste van de stad, lees de belastingbetaler, en de baten zijn voor de vzw.

N-VA Halle fractieleider Wim Demuylder spreekt van Brusselse PS-praktijken: “Het gemak waarmee de jonge CD&V schepenen Poté en Busselot deze onethische constructie verdedigden in de gemeenteraad baart mij zorgen. Van de nieuwe generatie politici zou ik verwachten dat ze de oude politieke cultuur achter zich zouden laten, maar het tegendeel is dus waar. Dit is een schoolvoorbeeld van ondeugdelijk bestuur. Een vzw grof geld laten verdienen op een gebouw van de stad, dat kan volgens mij absoluut niet door de beugel. Ik vroeg de gemeenteraad om de bestaande concessie over te dragen aan de nieuwe uitbater, wat volgens mij de enige deugdelijke oplossing is. Maar mijn voorstel werd door de meerderheid plus UF weggestemd”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is