Wim Demuylder

Mijn eerste dertig levensjaren woonde ik in de Sint-Rochus wijk. Intussen woon ik meer dan twintig jaar in Breedhout en maak als sinds 2000 deel uit van de gemeenteraad. Voor een lokaal politicus moet het de permanente uitdaging zijn om de stadsfinanciën stevig onder controle te houden.

Verder moet men werk maken van een net onderhouden openbaar domein met voldoende open ruimten. Een veilige en leuke stad om in te leven is de ambitie. Ook het verenigingsleven speelt een belangrijke rol en moet de nodige ondersteuning krijgen. Sport geniet mijn bijzondere aandacht. Jong en oud moeten op een gezonde en kwaliteitsvolle manier kunnen bewegen en sporten.

Mobiliteitsproblemen in Halle leggen een hypotheek op onze leefbaarheid. Het beleid moet mensen er toe aanzetten om de juiste keuze van vervoermiddel te maken. Zelf geloof ik sterk in het verhaal van meer mensen op de fiets. Steden die in het verleden reeds die keuze hebben gemaakt plukken er nu de vruchten van.

De vrijwaring van het Vlaams karakter van Halle is en blijft een noodzaak. Dit kan door het Nederlandstalig straatbeeld op een positieve manier te blijven promoten. Kennis van onze taal is de belangrijkste vereiste voor wie zich hier blijvend wil vestigen.