Nieuwe uitbating De Bres niet volgens het boekje

Op 28 februari 2018

Tijdens de recente gemeenteraad had N-VA Halle raadslid Wim Demuylder heel wat bedenkingen bij de manier waarop de overdracht voor de uitbating van de cafetaria De Bres is verlopen. Begin januari ging plots een nieuwe zelfstandige uitbater van start zonder dat de concessiehouder hiervoor voorafgaandelijke toestemming vroeg aan het bestuur. Dit was een flagrante overtreding van de concessieovereenkomst.

N-VA Halle fractieleider Wim Demuylder: “ Toen ik op 10 januari vernam dat er een nieuwe uitbater van start ging had ik dadelijk bedenkingen bij de achterliggende constructie. Nadat ik mijn bezorgdheid had overgemaakt aan het bestuur heeft men getracht om via een snelle procedure één en ander administratief in orde te brengen. Toch was ik nog niet tevreden over de gang van zaken en bracht het punt ter sprake op de gemeenteraad”.

Uit de antwoorden van de schepen bleek dat men op geen enkel manier kennis had genomen van de uitbatingsovereenkomst die door de vzw werd afgesloten met de nieuwe uitbater. Had men dat wél gedaan dan was het meteen duidelijk geworden dat bepaalde praktijken niet door de beugel konden. Volgens raadslid Demuylder moet in het belang van de sportclubs de bestaande concessie overgedragen worden aan de nieuwe uitbater. Enkel dan kan de continuïteit voor de uitbating van de cafetaria in het sportcomplex De Bres verzekerd worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is