Wereldvreemde inspectie verbiedt koppeling leefloon aan volgen cursus Nederlands

Op 15 juni 2018, over deze onderwerpen: Benjamin Swalens, Halle, Mandataris, OCMW, Verkiezingen 2018

Volgens de inspectiedienst Maatschappelijke Integratie mag het krijgen van een leefloon niet gekoppeld worden aan het volgen van een cursus Nederlands of het volgen van een andere (beroeps)opleiding. “ Maar de inspectie slaat de bal hier volledig mis”, zegt N-VA Halle OCMW-raadslid Benjamin Swalens. “Het volgen van een cursus of een opleiding moet de leefloner juist versterken zodat hij terug zelfstandig en dus zonder OCMW-steun verder kan.”

De inspectie zegt dat de wet een aantal voorwaarden voorschrijft voor het toekennen van een leefloon en dat het volgen van een opleiding daar niet tussen staat.

Swalens bracht het punt ter sprake op de OCMW-raad. Het OCMW ziet het volgen van een cursus Nederlands of een andere opleiding als een teken van werkbereidheid. En dat laatste is wél een wettelijke voorwaarde.

“Het OCMW mag in deze kwestie niet toegeven”, vindt Swalens. “We moeten blijven inzetten op de kennis van het Nederlands. Het verbetert de integratie en de kans op werk voor leefloners in grote mate. Er is dus wel degelijk een rechtstreekse link met de werkbereidheid van de leefloner.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is