Joke Ots

Joke Ots is gemeenteraadslid sinds 2013.

Zie http://halle.afdelingen.n-va.be/wie-is-wie/joke-ots

Nieuws over dit onderwerp

Autofinanciering duikt in het rood!

‘Halle een financieel gezonde stad’. Met deze slogan pakte het stadsbestuur enkele jaren geleden nog trots uit. Helaas is de situatie vandaag allesbehalve gezond te noemen. N-VA Halle fractieleider …

Kanaalomgeving: N-VA volgt standpunt College niet.

De gemeenteraad van Halle heeft het voorkeurstandpunt van het College over de modernisering van het kanaal met een nipte meerderheid goedgekeurd. N-VA stemde tegen dit standpunt en is van mening dat …