Autofinanciering duikt in het rood!

Op 29 december 2017, over deze onderwerpen: Financiën, Gemeenteraad, Halle, Joke Ots, Mandataris, Sven Pletincx, Wim Demuylder

‘Halle een financieel gezonde stad’. Met deze slogan pakte het stadsbestuur enkele jaren geleden nog trots uit. Helaas is de situatie vandaag allesbehalve gezond te noemen.

N-VA Halle fractieleider Wim Demuylder: “Ik maak me serieus zorgen over de cijfers van het meerjarenplan en krijg meer en meer het gevoel dat het stadsbestuur blind aan het sturen is. Ondanks de aanzienlijke daling van de leningsuitgaven slaagt de stad er niet langer in om een positieve autofinanciering voor te leggen. Nochtans was er 3 jaar geleden nog wél sprake van een positieve autofinanciering van ruim 1,5 miljoen euro tegen het einde van het verkiezingsjaar 2018. Maar vandaag staat die balans op - 280.000 euro. Enkel door een buitensporige verhoging van de opcentiemen bij het begin van deze legislatuur kan de meerderheid het hoofd maar net boven water houden”.

“En er zijn wel meer incoherente cijfers” vult N-VA Halle gemeenteraadslid Joke Ots aan. “Zo gaat het financieel draagvlak voor 2018 van 9,9 naar 5,5 miljoen. Dat is maar liefst 4,4 miljoen minder dan de eerste ramingen. Kunnen we hier nog spreken over correct budgetteren en goed bestuur? Ik dacht het niet.”

“Ook de lijst van niet waargemaakte beloftes is echt lang,” beaamt N-VA Halle gemeenteraadslid Sven Pletincx. “Neem nu de realisatiegraad bijvoorbeeld. Die graad geeft weer hoeveel van de geplande investeringen ook effectief werden uitgevoerd. In 2016 bedroeg die maar 33%. Hieruit blijkt nog maar eens dat het politieke bestuur wil uitpakken met grootse plannen maar dat de uitvoerende stadsdiensten niet kunnen volgen. Een mooie begroting opstellen is één ding, een realistische begroting is iets helemaal anders”. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is