Joke Ots

Op zondag 14 oktober 2012 hebben wij onder mijn voorzitterschap een ongeziene verkiezingsuitslag behaald, waarna we helaas naar de oppositie werden verwezen. Wat onze stad aangaat blijf ik bijzondere aandacht schenken aan de financiën : het huidige jojo-beleid is een stad als Halle onwaardig. Eerst wordt er een zogezegd deficiet ingeroepen om allerlei verhogingen (onder meer de onroerende voorheffing) door te voeren, om dan een jaar later met een schijnbaar overschot te staan pronken. Halle moet slim besparen en eventuele overschotten moeten aangewend worden om aan investeringen en toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.