Nieuws

Alle nieuwsitems

Heel wat steden hebben de voorbije decennia ingezet op ondergrondse parkings en een performant parkeergeleidingssysteem. Halle heeft hier de boot gemist met de teloorgang van het handelscentrum tot gevolg. N-VA Halle is van mening dat het parkeerbeleid de grootste uitdaging moet worden van de …

N-VA Halle is net als de Halse handelaars van mening dat de afstand tussen de nieuwe parking Nederhem en het commerciële hart van de stad nogal groot is, zeker voor wie met zijn boodschappen terug naar de parking wil. N-VA Halle steunt dan ook ten volle het inzetten van shuttlebussen. Alleen is …

Het project Nederhem gaat zijn finale fase in en daarom werd het circulatieplan ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Op de plaats waar de nieuw aangelegde Spoorwegstraat aansluit op Nederhem komt een kruispunt met verkeerslichten. N-VA Halle fractieleider Wim Demuylder vreest voor een …

N-VA Halle stelt met genoegen vast dat de stad rekening gehouden heeft met een aantal van haar suggesties bij de aanpassingen aan het circulatieplan van Sint-Rochus. N-VA Halle had o.a. aangedrongen op aanpassingen aan de fietsoversteek ter hoogte van de bakker, de stopborden aan het kruispunt van …

Tijdens de gemeenteraad van oktober stelde N-VA Halle gemeenteraadslid Sven Pletincx (N-VA) voor om een evaluatie te houden van de naar schatting 1 500 paaltjes in Halle. Pletincx vroeg zich af of die paaltjes nog wel een esthetische en/of verkeerstechnische functie vervullen. “Auto’s rijden …

De bekende fontein op het Halse stationsplein staat niet langer droog. 3 jaar lang was dat wél het geval, tot N-VA Halle gemeenteraadslid Sven Pletincx de kat de bel aanbond en het stadsbestuur interpelleerde. Al snel bleek dat de stad het onderhoud van de fontein gewoon vergeten was, 3 jaar na …